Startside

Om Fanøy

Fanøyvåg rorbu

Pris / kontakt

Bilete

Lenker

 

Informasjon om Fanøy

Øysamfunnet Batalden ligg ytst mot havet, heilt vest i Flora kommune i Sogn og Fjordane.  Batalden består av om lag 30 øyar av ulik storleik og tidlegare var det busetnad på 25 av øyane. No bur det det vel 100 menneske fordelt på fire øyar.

Fanøy er den som det bur flest menneske på og er senteret i øysamfunnet. Her finn vi Batalden bedehuskapell (vigsla 23. oktober i 1907 og eigd av bygdefolket), Fanøy handel og rutebåtkai.

Sjøhusmurane i øyane vart valde til Flora kommune sitt offisielle kulturminne under Kulturminneåret i 1997. På det meste var det registrert over 400 sjøhusgrunnar, i dag er det få att med hus på, men mange murar vitnar om at her har vore eit yrande fiskarliv. På Fanøy finn ein mange av desse murane.

Fiskeri har vore hovudgrunnlaget for busetnadøyane. I dag er det 6 fiskebåtar av ulik storleik her. I tillegg er det fiskeoppdrett, konfeksjonsverksemd og turistverksemd. I Store-Batalden driv Gunnhild Bjelland Noregs vestlegaste kunstgalleri og Batalden Havbu.

I dag er det gode rutebåtforbindelsar mellom øyane og Florø by, og mange pendlar til arbeidsplassen sin der.post@visitbatalden
.no